Gradient Ocean

BOOTCAMP

Ekibiniz değişime 

nasıl adapte olabilir,

dönüşüme nasıl

öncülük edebilir?

İŞ STRATEJİSİ      EKİP KÜLTÜRÜ 

BOOTCAMP

Bootcamp’ler, kurumsal ve girişimci ekiplerin işlerini ve iş yapma biçimlerini dönüştürmeleri için tasarlanmış deneyimlerdir. Günlük iş akışından çıkıp, ekibin bugünü anlamlandırdığı ve geleceği beraber şekillendirdiği birlikte üretme, öğrenme ve güçlenme alanlarıdır.

Katılımcılar işlerinin ve organizasyonlarının yarını keşfederken, iş ve iş yapmaya dair yenilikçi yaklaşımları deneyimler, inovasyon ve ekip içi işbirliği için metot ve araçlarını öğrenirler. Bu öğrenme deneyimi, her katılımcının aklı, kalbi ve elleriyle aktif olarak katıldığı deneyimsel bir güçlenme yolculuğudur, risk almamıza izin veren “ciddi ve eğlenceli bir oyun alanı”dır.

Birkaç saatten haftalara yayılan bu çalışmaların her biri ekibe özel bir deneyim olarak tasarlanır. Çalışmanın sonunda çıktıların yanında ekip, sonrasında da kullanmak üzere kendine özgü araç ve metotlardan oluşan inovasyon araç çantası ile ayrılır.

Size özel tasarlanmışbootcamp'ler lorem

ipsum sin dolor amet.

İŞ STRATEJİSİ

01.

BAĞLAMI

ANLAMA

VE VİZYON

02.

YENİLİKÇİ ÜRÜN, SERVİS - SİSTEM TASARLAMA

03.

FİKİRDEN

MVP'YE

04.

STRATEJİK

STORYTELLING

EKİP KÜLTÜRÜ

01.

ORTAK AMAÇ

VE DEĞERLER

İLE İŞ YAPMA

02.

EKİP İÇİ

İŞ BİRLİĞİ VE

İLETİŞİM

03.

İNOVASYON

İÇİN

YARATICILIK

İŞ STRATEJİSİ

Each innovation is a unique journey. We create your path by asking the right questions and offering customized tools. We facilitate your discovery of your emergent future.

01.

BAĞLAMI  ANLAMA 

VE VİZYON

İŞ STRATEJİSİ   

Ekibinizin neyi, neden, nasıl yaptığını tanımlamaya mı ihtiyacınız var?

1–3 gün | online / offline / inziva | maks 25 kişi

Doğru fikri üretmekten ölçeklenmeye uzanan engebeli inovasyon yolculuklarında takımlara eşlik ediyoruz. Ürün ve servislerinizi sunmak üzere net bir yol haritasına sahip olmanıza yardımcı oluyoruz:

 • Kapsam ve hedeflerde hizalanma

 • Trend ve bağlam analizi

 • Var olan ve ideal kullanıcı deneyimini haritalama

 • Ürünü-servisi-sistemi tanımlama ve iş modeli geliştirme

 • Proje / iş çevresinde bütünsel bir anlatı oluşturma

 • Somut bir eylem planı oluşturma

BOOTCAMP

02.

YENİLİKÇİ ÜRÜN,

SERVİS, SİSTEM

TASARLAMA

İŞ STRATEJİSİ   

BOOTCAMP

Ekibinizin neyi, neden, nasıl yaptığını tanımlamaya mı ihtiyacınız var?

Doğru fikri üretmekten ölçeklenmeye uzanan engebeli inovasyon yolculuklarında takımlara eşlik ediyoruz. Ürün ve servislerinizi sunmak üzere net bir yol haritasına sahip olmanıza yardımcı oluyoruz:

 • Kapsam ve hedeflerde hizalanma

 • Trend ve bağlam analizi

 • Var olan ve ideal kullanıcı deneyimini haritalama

 • Ürünü-servisi-sistemi tanımlama ve iş modeli geliştirme

 • Proje / iş çevresinde bütünsel bir anlatı oluşturma

 • Somut bir eylem planı oluşturma

1–3 gün | online / offline / inziva | maks 25 kişi

03.

FİKİRDEN

MVP'YE

İŞ STRATEJİSİ   

Ekibinizin neyi, neden, nasıl yaptığını tanımlamaya mı ihtiyacınız var?

Doğru fikri üretmekten ölçeklenmeye uzanan engebeli inovasyon yolculuklarında takımlara eşlik ediyoruz. Ürün ve servislerinizi sunmak üzere net bir yol haritasına sahip olmanıza yardımcı oluyoruz:

 • Kapsam ve hedeflerde hizalanma

 • Trend ve bağlam analizi

 • Var olan ve ideal kullanıcı deneyimini haritalama

 • Ürünü-servisi-sistemi tanımlama ve iş modeli geliştirme

 • Proje / iş çevresinde bütünsel bir anlatı oluşturma

 • Somut bir eylem planı oluşturma

1–3 gün | online / offline / inziva | maks 25 kişi

BOOTCAMP

İŞ STRATEJİSİ   

BOOTCAMP

04.

STRATEJİK

STORYTELLING

Ekibinizin neyi, neden, nasıl yaptığını tanımlamaya mı ihtiyacınız var?

Doğru fikri üretmekten ölçeklenmeye uzanan engebeli inovasyon yolculuklarında takımlara eşlik ediyoruz. Ürün ve servislerinizi sunmak üzere net bir yol haritasına sahip olmanıza yardımcı oluyoruz:

 • Kapsam ve hedeflerde hizalanma

 • Trend ve bağlam analizi

 • Var olan ve ideal kullanıcı deneyimini haritalama

 • Ürünü-servisi-sistemi tanımlama ve iş modeli geliştirme

 • Proje / iş çevresinde bütünsel bir anlatı oluşturma

 • Somut bir eylem planı oluşturma

1–3 gün | online / offline / inziva | maks 25 kişi

DSCF4313.jpg

EKİP KÜLTÜRÜ

Each innovation is a unique journey. We create your path by asking the right questions and offering customized tools. We facilitate your discovery of your emergent future.

01.

ORTAK AMAÇ VE 

DEĞERLER İLE

İŞ YAPMA

EKİP KÜLTÜRÜ

Ekibinizin neyi, neden, nasıl yaptığını tanımlamaya mı ihtiyacınız var?

Doğru fikri üretmekten ölçeklenmeye uzanan engebeli inovasyon yolculuklarında takımlara eşlik ediyoruz. Ürün ve servislerinizi sunmak üzere net bir yol haritasına sahip olmanıza yardımcı oluyoruz:

 • Kapsam ve hedeflerde hizalanma

 • Trend ve bağlam analizi

 • Var olan ve ideal kullanıcı deneyimini haritalama

 • Ürünü-servisi-sistemi tanımlama ve iş modeli geliştirme

 • Proje / iş çevresinde bütünsel bir anlatı oluşturma

 • Somut bir eylem planı oluşturma

1–3 gün | online / offline / inziva | maks 25 kişi

BOOTCAMP

EKİP KÜLTÜRÜ

BOOTCAMP

02.

EKİP İÇİ

İŞBİRLİĞİ VE

İLETİŞİM

Ekibinizin neyi, neden, nasıl yaptığını tanımlamaya mı ihtiyacınız var?

Doğru fikri üretmekten ölçeklenmeye uzanan engebeli inovasyon yolculuklarında takımlara eşlik ediyoruz. Ürün ve servislerinizi sunmak üzere net bir yol haritasına sahip olmanıza yardımcı oluyoruz:

 • Kapsam ve hedeflerde hizalanma

 • Trend ve bağlam analizi

 • Var olan ve ideal kullanıcı deneyimini haritalama

 • Ürünü-servisi-sistemi tanımlama ve iş modeli geliştirme

 • Proje / iş çevresinde bütünsel bir anlatı oluşturma

 • Somut bir eylem planı oluşturma

1–3 gün | online / offline / inziva | maks 25 kişi

GENEL  BIR  METIN

Each innovation is a unique journey. We create your path by asking the right questions and offering customized tools. We facilitate your discovery of your emergent future.

03.

İNOVASYON

İÇİN

YARATICILIK

EKİP KÜLTÜRÜ

Ekibinizin neyi, neden, nasıl yaptığını tanımlamaya mı ihtiyacınız var?

1–3 gün | online / offline / inziva | maks 25 kişi

Doğru fikri üretmekten ölçeklenmeye uzanan engebeli inovasyon yolculuklarında takımlara eşlik ediyoruz. Ürün ve servislerinizi sunmak üzere net bir yol haritasına sahip olmanıza yardımcı oluyoruz:

 • Kapsam ve hedeflerde hizalanma

 • Trend ve bağlam analizi

 • Var olan ve ideal kullanıcı deneyimini haritalama

 • Ürünü-servisi-sistemi tanımlama ve iş modeli geliştirme

 • Proje / iş çevresinde bütünsel bir anlatı oluşturma

 • Somut bir eylem planı oluşturma

BOOTCAMP

Online

Doğru fikri üretmekten ölçeklenmeye uzanan engebeli inovasyon yolculuklarında takımlara eşlik ediyoruz. Ürün ve servislerinizi sunmak üzere net bir yol haritasına.

Offline

Doğru fikri üretmekten ölçeklenmeye uzanan engebeli inovasyon yolculuklarında takımlara eşlik ediyoruz. Ürün ve servislerinizi sunmak üzere net bir yol haritasına.

İnziva

Doğru fikri üretmekten ölçeklenmeye uzanan engebeli inovasyon yolculuklarında takımlara eşlik ediyoruz. Ürün ve servislerinizi sunmak üzere net bir yol haritasına.

OUR SELECT CLIENTS

READY FOR YOUR JOURNEY?
hello@arastudio.co
FOLLOW US
 • Instagram
 • LinkedIn
ADDRESS

ATÖLYE – Silahşör Caddesi, Birahane Sk.

No:1, 34381 Şişli / İstanbul Turkey

© 2020  |  ara studio